Приз за супер практики

5kmrun

5kmrun е създаден през 2013 г. от няколко ентусиасти, целящи изграждането на леснодостъпни условия за непрофесионално организирано бягане. Основното им трасе се намира в Южния парк в София. Всяка събота, зиме и лете, празник или не, те са там, за да подготвят и маркират петкилометровата дистанция за бегачите. Приемат всеки желаещ, без ограничение в пол, възраст или ниво, включително хора със специални потребности, родители с детски колички, както и с кучета на повод. 

За четирите години на своето съществуване 5kmrun са организирали 749 бягания за общо 75 907 участници, които сумарно са пробягали 3 години, 11 месеца, 13 дни, 2 часа, 40 минути и 47 секунди!

Бягали са, за да набират средства за социални каузи. Бягали са с розови полички в подкрепа на болните от рак на гърдата. Бягали са с мустаци (естествени или изкуствени) в подкрепа на болните от рак на простатата. И още много. 

Нито едно от тези постижения не би било възможно без неуморните доброволци на 5kmrun. Те заемат специално място в организацията и винаги се пишат с главно Д! Задачите, които поемат, варират от супер трудоемки, пипкави и уморителни, до “силно окуражаване на най-малките с аплодисменти и бурни възгласи”.