ГЕРОИТЕ са годишните награди на TimeHeroes. С тях отличаваме и насърчаваме доброволческите примери в България.


Те не летят и не бият лошите.
Носят костюми, но само когато имат важна среща.
Не крият самоличността си, но предпочитат прожекторите да осветяват не тях, а каузите, които подкрепят.
Суперсилата им е една - и тя е, че ценят времето си.
И го използват, за да помагат на другите.
И да правят света, в който живеем, по-хубав.

Те са ГЕРОИТЕ. Безбройните доброволци, които участват в доброволчески мисии с времето и уменията си. Организациите и активните хора, които решават проблемите в обществото сами, а не чакат някой друг да направи нещо. Компаниите, които мислят за средата, в която създават продуктите и услугите си. Журналистите, които избират да пишат за добрия пример, а не за лесния клик върху скандалното заглавие.

ГЕРОИТЕ 2017

Вижте отличените