_DSC1068.jpg

Приз за приобщаващ подход

БГАсист

Почти всички служители в това социално предприятие са хора със зрителни увреждания. Работата им е да предлагат най-различни хардуерни и софтуерни продукти, които улесняват ежедневието и придвижването на незрящите хора, дават им достъп до информация и, най-важното - свободата да бъдат самостоятелни.

Приблизително 20% от работното време на служителите всеки ден обаче е запазено за безвъзмездна подкрепа към незрящи деца и възрастни, които нямат възможност да си позволят тези услуги и продукти.

Само за последната година служителите на фирмата са помогнали най-малко 200 хора със зрителни увреждания от цялата страна да получат подходящи и достъпни софтуерни програми - т.нар. екранни четци, които възпроизвеждат гласово текста от екрана на компютъра. Обучили са всички тях как да използват възможностите на специализираните технологии. И им осигуряват безплатен ремонт и поддръжка на устройствата.

Приз за приобщаващ подход ГЕРОИТЕ 2019 получава БГАсист ООД.