Приз за супер практики

Каритас София

Приобщаването на маргинализирани и уязвими групи в обществото е задача, по която работят много различни институции и на много различни нива. Пишат се национални стратегии и международни проекти, въвеждат се политики, прилагат се модели, изпробват се практики… Социални работници и медиатори са всеки ден на терен - в ромските махали, в бежанските центрове, в затворите.

За да успеят техните усилия обаче е нужна подкрепата на “редовите” граждани. Истинското приобщаване се случва когато гражданинът на България Иван прегърне като свой приятел бежанеца от Сирия Мохамед, а децата им тичат заедно на пикник в парка. 

Това е само малък пример какво правят доброволците към “Каритас София”. Но той е показателен за стремежа на организацията чрез доброволчество да включи в процеса на социална интеграция колкото е възможно по-широк кръг от хора. 

През изминалата година десетки доброволци на “Каритас София” се включват: в бежанските центрове, където водят разнообразни занимания по “Проект Бежанци” (съвместно със “CVS - България”); в читалището в квартал “Факултета”, където учат, играят и творят с хлапетата от махалата; в центъра за задържане на чужденци в Бусманци, където водят уроци по английски и въведение в българския език и култура; и навсякъде по улиците на София, където се срещат със своите приятели - получили закрила бежанци, за да им помогнат да се установят и да опознаят културата на страната ни.