_MG_3016_.jpg

приз За цялостна доброволческа политика на компанията

Experian Bulgaria

От 10 години Експириън България развива целенасочена политика за въвличане на своите служители в обществено значими, смислени и устойчиви каузи, до които те да се докоснат лично - с труда и със сърцето си.

Компанията предлага на всички свои служители по 3 допълнителни дни годишен отпуск, в които те могат да участват в различни доброволчески инициативи. А главен двигател на всички доброволчески действия е специално сформираният Комитет за социална отговорност, който организира, подкрепя и вдъхновява колегите си да станат част от решаването на актуални социални проблеми.

В резултат, само за изминалата финансова година служители на Експириън България са вложили общо над 4550 часа в подкрепа на над 30 каузи - а това е огромен ресурс за обществено въздействие и промяна.

Ето само три от техните най-скорошни и най-успешни мисии:

  • По повод Световния ден за борба с глада през май 2018 г. над 100 доброволци от компанията се включват в инициативи, организирани от CSR комитета съвместно с няколко социални кухни за бедни и бездомни хора, както и с Българска хранителна банка.

  • През март 2018 г. стартират и два дългосрочни доброволчески проекта. Първият е менторска програма за младежи в неравностойно положение в партньорство с Фондация за социална промяна и включване. Благодарение на индивидуалната подкрепа на служители на Експириън България, младежи от “Дом Възможност” постигат важни лични успехи и  развиват умения за самостоятелен живот като целеполагане, анализи и вземане на решения, управление на личния бюджет.

  • Вторият дългосрочен проект е иновативна програма за учене чрез настолни игри, разработена съвместно с фондация “Конкордия България” в подкрепа на деца от крайно маргинализирани общности в кварталите Орландовци, Малашевци, Факултета и др. Доброволци от Експириън България посещават два пъти месечно центровете на “Конкордия” и прекарват с децата време в игри, чрез които те развиват функционалната си грамотност, уменията си за общуване, концентрация, разбирането и спазването на правила, както и умения за планиране, стратегическо мислене и финансова грамотност.