ГЕРОИТЕ на 2018 ще отличи жури в състав:

  Красимира Величкова , Български дарителски форум

Красимира Величкова, Български дарителски форум

  Надежда Узунова , Нова Телевизия

Надежда Узунова, Нова Телевизия

  Илияна Николова , Фондация Работилница за граждански инициативи

Илияна Николова, Фондация Работилница за граждански инициативи

  Елена Друмева , TimeHeroes

Елена Друмева, TimeHeroes

  Благовеста Пугьова , TimeHeroes

Благовеста Пугьова, TimeHeroes

  Велислава Попова , Дневник

Велислава Попова, Дневник

  Ния Кирякова , TimeHeroes

Ния Кирякова, TimeHeroes