ГЕРОИТЕ на 2018 ще отличи жури в състав:

Красимира Величкова , Български дарителски форум

Красимира Величкова, Български дарителски форум

Надежда Узунова , Нова Телевизия

Надежда Узунова, Нова Телевизия

Илияна Николова , Фондация Работилница за граждански инициативи

Илияна Николова, Фондация Работилница за граждански инициативи

Елена Друмева , TimeHeroes

Елена Друмева, TimeHeroes

Благовеста Пугьова , TimeHeroes

Благовеста Пугьова, TimeHeroes

Велислава Попова , Дневник

Велислава Попова, Дневник

Ния Кирякова , TimeHeroes

Ния Кирякова, TimeHeroes