Приз за непримиримост

Група от клиенти на Дневен център “Светове”, фондация “Светът на Мария”

Според официалните данни хората с интелектуални затруднения у нас са 46 000, от които 8 000 живеят в София. Повечето от тях за съжаление са “невидими” в обществото. Ние не знаем почти нищо за тях. Но за сметка на това разполагаме с цял куп предразсъдъци и стереотипи.

Ако отидем обаче в Дневен център “Светове” на Светът на Мария, ще открием банда весели приятели - открити, сърдечни, чудесни. По-различни от повечето хора, които познаваме, но точно толкова интересни и вдъхновени личности. На тях може да им е по-трудно да се ориентират във времето и пространството, а също и да подреждат масата, да почистват, да сервират, да раздават флаери и да посрещат гости на събития. 

Младежите от Дневен център “Светове” обаче се справят с всичко това. И го правят като доброволци. 

За непримиримост с обстоятелствата награда ГЕРОИТЕ 2017 получиха: 

Надежда Христова, Симеон Ангелов, Виктор Христов, Тодор Ганчев, Велислава Андонова, Стиляна Димитрова, Даниел Йончев, Събина Накова, Мария Караджова, Александра Маринова.