Приз за основополагащ принос

Национален алианс за работа с доброволци

Фондация “Национален алианс за работа с доброволци” (НАРД) е учредена в Пловдив в далечната 2000 г. Това е първата организация в България, която целенасочено се заема с мисията да развива доброволческата култура и да промени в положителна посока нагласите на обществото към доброволния труд.

Благодарение на техния професионализъм, страст и неизтощим заряд, хиляди хора откриват доброволчеството като форма на гражданско участие и неформално учене; като възможност да променят със собствени сили света; като път за себереализация по един наистина вдъхновяващ, креативен и смислен начин. 

Доброволческите инициативи, организирани или координирани от НАРД през тези 17 години са многобройни, разнообразни и въвличащи максимален брой хора от общността. Към днешна дата НАРД обединява в мрежа 53 центъра за работа с доброволци на територията на над 20 области в страната.