Номинирай компания

Чрез ГЕРОИТЕ търсим да отличим компании, възприели политики, насърчаващи доброволчеството в екипите си, както и компании въздействали положително на кауза или общност чрез доброволчество в периода юни 2018 - април 2019.

Виж критериите за номиниране.

 
 
 
 
http://
Какви са конкретните дейности, заради които номинираш. Какво е тяхното въздействие.
За да се свържем с теб, ако имаме въпроси, свързани с номинацията.