Партньорите, благодарение на които се осъществяват вторите годишни награди на TimeHeroes.
 

ПАТРОН

 

СУПЕРПАРТНЬОР

Партньор

 
 

генерален медиен партньор

 

Подкрепящи партньори

Организационни партньори

Медийни партньори