Приз “Мисия, привлякла най-голям брой доброволци в платформата TimeHeroes.org”

“Придружи незрящи на разходка в Южния парк”

Всяка събота и неделя група незрящи хора от Дом за слепи лица в София очакват с радост разходките в Южния парк, споделени с доброволци. Сигурни сме, че чувствата са взаимни, защото за една година общо 391 герои са натиснали бутона “Ще участвам” в тяхната мисия.