rules.png

Условия за номиниране

ГЕРОИТЕ са годишните награди на TimeHeroes за доброволчество. 2017 беше първата им година.

ГЕРОИТЕ отличават хората и организациите с изключителен принос за развитието на доброволческата култура в България.

ГЕРОИТЕ искат да наградят и насърчат доброволчеството в страната.

Приемат се номинации в четири категории – доброволец, организатор на доброволческа инициатива, компания, журналист.

Журито търси прояви и практики, които са:

вдъхновяващи;

смели;

отдадени;

новаторски;

израз на активна общественополезна дейност и позиция;

пример за значително положително въздействие върху дадена кауза или общност.

Номинациите не трябва да отговарят на всички критерии едновременно.

Кой може да номинира и да бъде номиниран

Всеки може да номинира. Номинираните организации трябва да са регистрирани в България. Самономинациите са допустими. Няма ограничение в броя различни номинации, които един човек може да предложи. Служители на TimeHeroes, членове на Настоятелството на организацията, както и членовете на журито, не могат да бъдат номинирани. Служители на TimeHeroes могат да номинират.

Не се приемат номинации за дейности, които вече са били отличени в предишно издание на ГЕРОИТЕ.

Обхват

Хора или организации се номинират заради конкретна дейност извършена в периода юни 2018 г. – април 2019 г.

Могат да бъдат номинирани хора (без значение от възрастта), неправителствени организации, неформални групи, фирми, младежки организации и групи, журналисти.

Проявите и практиките могат да са в подкрепа на каузи, свързани с хора, животни, природа, градска среда, култура, спорт и да са се случвали на територията на България.

Допустими са (организацията на или участието във) всякакви доброволчески инициативи – случвали се на живо или онлайн; еднократни или дългосрочни; основани на специфични умения или не. Водещо при оценката на журито е въздействието, което те са имали върху каузата или средата.

В обсега на наградите не спадат:

инициативи, свързани с набиране на финансови средства и предметни дарения; инициативи в подкрепа на отделни личности;

инициативи, свързани с религиозна или партийно-политически дейност;

флашмоб акции, партита и подобни.

Скучни, но важни дефиниции

Доброволецът е човек, който по собствено желание отделя от времето си безвъзмездно, за да помогне на други хора, организации или институции.

Доброволчеството е всяка дейност извън трудовите и служебни правоотношения в полза на несвързани лица, организации или институции, извършвана по собствен избор и без възнаграждение.

Доброволческата инициатива е организирана форма на доброволческа дейност с ясно определена цел, в която има две страни – на предлагащ доброволен труд и на приемащ доброволен труд.

Наградите

Ще бъдат раздадени по няколко награди в различните категории. Наградите нямат финансово изражение. Всички наградени ще получат статуетка и диплом.

Политика на недискриминация

При преценката си журито спазва твърда политика на недискриминация и не проявява каквото и да било предпочитание или пренебрежение, основано на признаци като пол, възраст, етнос/раса, сексуална ориентация, здравен статус, религиозни и други вярвания. В същото време цялостната дейност на номинирания човек/организация не трябва да противоречи на общия дух на наградите - не толерираме прояви на хомофобия, расизъм, ксенофобия и др.

За TimeHeroes

TimeHeroes е най-голямата платформа за доброволчество в България. Тя свързва хората, които искат да помагат, с каузите, които имат нужда от подкрепа.

От създаването си през 2012 г. TimeHeroes е воден от мисията си - да развива доброволческа култура в България. Наградите ГЕРОИТЕ целят да отличат, поощрят и насърчат доброволчеството в страната. Вярваме, че те са поредната логична стъпка в подкрепа на нашата мисия.

Критерии за журиране

Всяка номинация трябва да отговаря убедително на един или повече от следните критерии:

Доброволец

Проявява изключителна отдаденост към каузата (напр. участва от дълго време, влага много от себе си).

Участва в забележително много на брой инициативи.

Има вдъхновяваща лична история, която чрез гласността на ГЕРОИТЕ би запалила много други хора (напр. доброволчеството е променило живота му).

Доброволец е в “трудна” кауза - такава, която се случва в буквално трудни условия (напр. студ, недостъпни терени, рисковани обстоятелства), или за която е обичайно трудно да се привлекат доброволци (напр. работа с маргинализирани/стигматизирани групи).

Съчетава житейски път или обстоятелства, при които малко хора биха открили мотивация за доброволчество.

Организация

Доброволците имат ключова роля за функционирането на организацията или за осъществяването на инициативите ѝ.

Организацията включва доброволци в дейностите си по начин, който променя в положителна посока представите за доброволчество въобще, или има оригинален подход за включване на доброволци.

Организацията развива иновативни и ефективни практики за привличане, мотивиране и задържане на своите доброволци.

Организацията развива доброволчески дейности в малки населени места, където доброволчеството не е много популярно, или като начин за социално включване на маргинализирани групи.

Компания

Компанията е номинирана за конкретни доброволчески инициативи (не дарителски/благотворителни).

Инициативите са се превърнали в устойчив проект.

Компанията развива конкретни политики за насърчаване на доброволчеството в екипите си (напр. един ден към годишния отпуск, който служителите използват за доброволчество, тийм билдинги с фокус доброволчество и др.)

Компанията развива политики и практики в посока на т. нар. skill-based volunteering - с професионалните си умения служителите помагат за подобряване на работата на НПО сектора у нас или на различни каузи.

Компанията взема предвид доброволческия опит при разглеждане на кандидати за работа.

Доброволчеството присъства ясно в публичния образ на компанията - в публични годишни отчети, секция на сайта, социални мрежи.

Журналист

Журналистът е номиниран за авторски материали.

Журналистът показва устойчив интерес към темата доброволчество.

Журналистът е показал чувствителност по социални проблеми и разбиране към нуждата от публично говорене по темата за доброволчеството, като начин за развиване на емпатията в обществото.

В работата си по темата журналистът спазва изискванията на Етичния кодекс на българските медии.