Приз за цялостна политика

SAP България

Само през 2016 г. служителите на SAP са посветили на доброволен труд 11 217 часа. През тези часове много от тях са боядисвали детски градини, грижили са се за еко-градинки, помагали са на самотни възрастни хора да се подготвят за зимата, като са почиствали дворовете им, цепили са дърва или са извършвали малки ремонтни дейности. 

Други техни колеги са дарили знанията и уменията си, за да подкрепят образователни проекти и инициативи в областта на социалното предприемачество. Били са лектори в различни курсове за деца от 4 клас до студенти от 4 курс. Организирали са школи, студентски практики и обучения. Подпомогнали са с опита и експертизата си три компании със социални каузи да развият свой проект. 

Доброволчеството e в основата на политиката на корпоративна социална отговорност на SAP. Компанията насърчава своите служители да се включват или сами да инициират доброволчески инициативи чрез изключително последователни практики и дава възможност на всеки служител през един работен ден от годината да отиде с екипа си и да помогне на нуждаещи се. 

SAP e и сред първите 10 компании, подписали Декларацията на работодателите в България “Доброволчеството е ценност”, с която се ангажира да взема под внимание доброволческия опит при набиране на кандидати за работа.