policies.png

ГЕРОИТЕ са годишните награди на TimeHeroes за доброволчество. 2017 беше първата им година.

ГЕРОИТЕ отличават хората и организациите с изключителен принос за развитието на доброволческата култура в България.

ГЕРОИТЕ искат да наградят и насърчат доброволчеството в страната.

Приемат се номинации в четири категории – доброволец, организатор на доброволческа инициатива, компания, журналист.

Журито търси прояви и практики, които са:

 • вдъхновяващи;

 • смели;

 • отдадени;

 • новаторски;

 • израз на активна общественополезна дейност и позиция;

 • пример за значително положително въздействие върху дадена кауза или общност.

Номинациите не трябва да отговарят на всички критерии едновременно.
 

Кой може да номинира и да бъде номиниран

Всеки може да номинира. Номинираните организации трябва да са регистрирани в България. Самономинациите са допустими. Няма ограничение в броя различни номинации, които един човек може да предложи. Служители на TimeHeroes, членове на Настоятелството на организацията, както и членовете на журито, не могат да бъдат номинирани. Служители на TimeHeroes могат да номинират.

Не се приемат номинации за дейности, които вече са били отличени в предишно издание на ГЕРОИТЕ.
 

Обхват

 • Хора или организации се номинират заради конкретна дейност извършена в периода април 2017 г. – май 2018 г.

 • Могат да бъдат номинирани хора (без значение от възрастта), неправителствени организации, неформални групи, фирми, младежки организации и групи, журналисти.

 • Проявите и практиките могат да са в подкрепа на каузи, свързани с хора, животни, природа, градска среда, култура, спорт и да са се случвали на територията на България.

 • Допустими са (организацията на или участието във) всякакви доброволчески инициативи – случвали се на живо или онлайн; еднократни или дългосрочни; основани на специфични умения или не. Водещо при оценката на журито е въздействието, което те са имали върху каузата или средата.

В обсега на наградите не спадат:

 • инициативи, свързани с набиране на финансови средства и предметни дарения;
 • инициативи в подкрепа на отделни личности;

 • инициативи, свързани с религиозна или партийно-политически дейност;

 • флашмоб акции, партита и подобни.
   

Скучни, но важни дефиниции

Доброволецът е човек, който по собствено желание отделя от времето си безвъзмездно, за да помогне на други хора, организации или институции.

Доброволчеството е всяка дейност извън трудовите и служебни правоотношения в полза на несвързани лица, организации или институции, извършвана по собствен избор и без възнаграждение.

Доброволческата инициатива е организирана форма на доброволческа дейност с ясно определена цел, в която има две страни – на предлагащ доброволен труд и на приемащ доброволен труд.
 

Наградите

Ще бъдат раздадени по няколко награди в различните категории. Наградите нямат финансово изражение. Всички наградени ще получат статуетка и диплом.
 

Политика на недискриминация

При преценката си журито спазва твърда политика на недискриминация и не проявява каквото и да било предпочитание или пренебрежение, основано на признаци като пол, възраст, етнос/раса, сексуална ориентация, здравен статус, религиозни и други вярвания. В същото време цялостната дейност на номинирания човек/организация не трябва да противоречи на общия дух на наградите - не толерираме прояви на хомофобия, расизъм, ксенофобия и др.  
 

За TimeHeroes

TimeHeroes е най-голямата платформа за доброволчество в България. Тя свързва хората, които искат да помагат, с каузите, които имат нужда от подкрепа.

От създаването си през 2012 г. TimeHeroes е воден от мисията си - да развива доброволческа култура в България. Наградите ГЕРОИТЕ целят да отличат, поощрят и насърчат доброволчеството в страната. Вярваме, че те са поредната логична стъпка в подкрепа на нашата мисия.

Повече на timeheroes.org.