Приз за посланичество

Тино Пенчев

Ако скоро сте били в “Музейко”, е много вероятно да познавате лицето Тино Пенчев, тъй като в последната година е половина той е прекарал там близо 200 часа. Като доброволец.

Въпреки че е само на 15 години, когато постъпва като доброволец, Тино се включва с ентусиазъм и авторитет във всяка дейност - от обясняване на физични явления на децата до садене на петунии. Когато изразява позиция, винаги я подкрепя с аргументи и е ценен елемент не само в организацията на доброволческата дейност, но и в целия процес в детския научен център. 

И накрая, освен че се е заел със сложна задача като комуникация на науката, Тино влага изключителна енергия и в това да обяснява на връстниците си какъв е смисълът на доброволчеството. Често родители подкрепят децата си да станат доброволци в “Музейко” именно след разговор с Тино.