Приз за вдъхновение

Яна Овчеларова

Възпитателно училище-интернат “Ангел Узунов” в град Ракитово е корекционна институция за момчета, извършили противообществени прояви. Повечето от тях идват от домове. Между 25 и 30% са неграмотни. Не повече от трима успяват да завършат 12 клас в съответната учебна година. Почти никой няма планове за бъдещето. Но много от момчетата имат страхотни заложби и потенциал в сферата на спорта и изкуството. Стига някой да го види и да съумее да ги вдъхнови да повярват в себе си.

Яна Овчеларова е един от доброволците към сдружение “Ре-Акт”, които успяват да направят това. Яна подготвя, организира и провежда първите три мотивационни събития, които са основополагащи за заработването на иновативната програма-игра “Тип-Топ”. Въвеждащото видео към играта и до днес продължава да вдъхва на момчетата воля, сила и вяра, че ключът към успеха са самите те. Миналата година Яна води също кръжок “Киномания” и чрез киното и груповите дискусии след филмите учи момчетата на житейски уроци и трудни истини.