Номинирай компания

ГЕРОИТЕ са награди за хора и организации с изключителен принос за развиването на доброволческата култура.

Чрез ГЕРОИТЕ търсим да отличим компании, възприели политики, насърчаващи доброволчеството в екипите си, както и компании въздействали положително на кауза или общност чрез доброволчество.

Виж общите критерии за наградите.

 
 
 
 
http://
Какви са конкретните дейности, заради които номинираш. Какво е тяхното въздействие.
За да се свържем с теб, ако имаме въпроси, свързани с номинацията.