Номинирай журналист

ГЕРОИТЕ са награди за хора и организации с изключителен принос за развиването на доброволческата култура.

Чрез ГЕРОИТЕ търсим да отличим журналисти, допринесли за популяризирането на доброволчеството в България.

Виж общите критерии за наградите.

 
 
 
 
За да се свържем с теб, ако имаме въпроси, свързани с номинацията.