Номинирай доброволец или група доброволци

ГЕРОИТЕ са награди за хора и организации с изключителен принос за развиването на доброволческата култура.

Чрез ГЕРОИТЕ търсим да отличим личности, които чрез доброволчеството си са имали значително положително въздействие върху дадена кауза, общност или организация.

Виж общите критерии за наградите.

 
 
 
 
Какви са конкретните дейности, заради които номинираш.
За да се свържем с теб, ако имаме въпроси, свързани с номинацията.